jak zamówić?

Jestem w stanie zrealizować projekt na indywidualne zamówienie klienta. Realizacja dzieła jest procesem twórczym i wieloetapowym. Lata doświadczenia pozwoliły mi na wypracowanie efektywnego działania, a złożoną procedurę zamykam w kilku krokach. W celu lepszego zobrazowania realizacji dzieła poniżej przedstawiam bardzo ogólny zarys całego procesu.

PROCES REALIZACJI

I etap – ROZMOWA O PROJEKCIE

W pierwszym etapie ustalam szczegóły, by projekt był idealnie dopasowany. Potrzebuję uzyskać od Państwa kilku istotnych informacji:

 • Czy jest już konkretna koncepcja/pomysł?
 • Co powinna przekazywać, jakie ma nieść przesłanie, temat przewodni? 
 • Jaki jest termin realizacji?
 • Preferowany materiał i rozmiary,
 • Inne ważne informacje i uwagi.

Po uzyskaniu powyższych informacji przedstawię wstępną wycenę i termin realizacji. Po akceptacji oferty, przechodzimy do przygotowania i podpisania umowy oraz kolejnych etapów realizacji.

II etap – OPRACOWANIE PROJEKTU

Po skompletowaniu informacji tworzę koncepcję formy. Projekt jest rysowany w oparciu o wybrany temat, sugestie, istotne elementy które ma zawierać, bądź według konkretnych inspiracji. Wykonuję szkice wstępne, które są następnie konsultowane, celem wyłonienia głównych założeń koncepcyjnych. Na tej bazie powstaje dokładny rysunek konkretnego pomysłu – projekt.  Po akceptacji projektu następuje kolejny etap prac.

III etap – WYKONANIE MODELU

Jest to najważniejszy i bardzo pracochłonny etap pracy. Na podstawie projektu powstaje model w modelarskiej masie plastycznej lub graficzny model 3D.
Po ukończeniu, wszystkich detali model jest przedstawiany do wglądu. Jest to ostatni etap, gdzie możliwe jest jeszcze wprowadzenie ewentualnych zmian.

IV etap – WYKONANIE RZEŹBY W OPARCIU O MODEL

Na tym etapie kreatywne koncepcje zmienią się w dzieło końcowe w wyniku przeniesienia kształtu modelu na materiał trwały: brąz, mosiądz, stal, kamień, drewno, szkło i inne (zależnie od założeń projektowych).
Etap końcowy jest procesem wymagającym sporego nakładu pracy, czasu i skupienia. Tylko dbałość o detale i pełna koncentracja na każdym szczególe pozwala uzyskać efekt końcowy dzieła zgodny z projektem oraz posiadający artystyczny charakter.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą, zapraszam do kontaktu

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości