Lajkonik I


Wyrzeźbiona głowa konia do Lajkonika dla Zespołu Folklorystycznego Suliko. Rzeźba została wycięta z lekkiego materiału (spienionego polistyrenu), zabezpieczona impregnatem i pomalowana farbami akrylowymi.

Autor Michał Wiśnios