św. Jan Kanty

fot2221

Figura przedstawiająca św. Jana Kantego, wysokości ok 150 cm. Wykonana ze sztucznego kamienia. Stoi w Ogrodzie Polskich Świętych w Morawicy, koło Krakowa.

Autor Michał Wiśnios